Hip Hop

Hip hop je hudební styl a současně i subkultura, jejíž pilíře tvoří DJing, rap, graffiti, breakdance, beatbox. Hudba, označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC).

Hip hop vznikl v USA na konci 70. a začátku 80. let v černošských ghetech jako spojení jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stal široce populárním. Dříve byl rap doménou hlavně černochů a latinoameričanů, ale postupem času do hip-hopu pronikávají i běloši, z nichž nejznámější je Eminem nebo BeastieBoys.