Graffity

Tato forma uměleckého vyjádření je viditelná prakticky všude. Na fasádách domů, v podchodech, na pouličním osvětlení a podobně. Většinovou společností jsou tyto obrazy nebo podpisy (tagy) vnímány negativně, jsou vnímány jako poškozování cizího majetku, přesto má graffiti pro hip hopovou kulturu velký význam.

Graffiti vznikly ve 20. století jako produkt městských radikálů, kteří se formovali do vlastní subkultury, aby rebelovali proti svým rodičům, policii a dalším autoritám. Často čelili velkému nebezpečí a porušovali zákon. Podle Emmetta G. Price III. se graffiti prosazovaly již v padesátých letech, kdy ho používaly gangy k vlastní sebepropagaci, vymezení vlastního teritoria a zastrašení ostatních gangů. Členové gangů pokrývaly ulice tzv. tagy, které nějak náležely k jejich skupině. Tagyjako „CORNBREAD“ nebo „COOL EARL“ zaplavily v průběhu šedesátých let ulice Philadelphie, v průběhu celé dekády „writeři“ svůj um zdokonalovali – od tenkých fixů přešli na tlusté, začali používat barvy ve spreji apod. Jak rostl um a počet těch, kteří tagovali, rostl i nesouhlas veřejnosti. Roku 1969 označily úřady tagování a graffiti za vandalismus.